Hamoen LMB volgt de "mestmarkt"
en is daarom een samenwerking aangegaan het Amerikaanse bedrijf Daritech, dat gespecialiseerd is in mestverwerking en mestscheiding. Jarenlange ervaring met de schroefscheider heeft ons ervan overtuigd dat we op het gebied van kwaliteit en capaciteit met profs te maken hebben. Onderzoek (door PPP Agro advies) toont aan dat het scheidingstresultaat bij drijfmest met een schroefscheider het hoogst is.
 
Ondanks dat de capaciteit van de schroefscheider afhankelijk is van het soort mest, is deze met de EYS Schroefscheider van Daritech bovengemiddeld. De machine is dan ook zeer geschikt voor bedrijven tussen de 300 en 600 koeien.

DE VOORDELEN

  • Reductie van mestvolume met maar liefst 40%
  • Minder opslag nodig
  • Fosfaatgehalte gemiddeld 60% hoger in de dikke fractie
  • Bemesting "op maat" mogelijk

Tot voor kort liepen maar weinig melkveehouders warm voor het scheiden van mest. Het nut hiervan werd door velen niet ingezien. De laatste tijd veranderd dit zienderogen. Er is volop onderzoek gedaan en steeds meer loonwerkers investeren in machines om mest te scheiden.
 
De populariteit komt mede door de aanscherping van de mestregels. Het mestscheiden zorgt voor een verhoging van het fosfaatgehalte en daarmee hoeven er dus minder kuubs te worden afgevoerd. Het minder af te hoeven voeren is slechts één van de redenen. Zo zijn er veehouders die op deze manier meerdere mestsoorten creëren, om de mineralen en organische stof gericht te kunnen inzetten op eigen grond.

In de tijd dat de mest nog niet kan worden uitgereden levert het scheiden van mest een volumereductie op van 40%.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden?
 

Hamoen LMB
Tel: 0183-601307
Email: info@hamoen-tractoren.nl
Internet: www.hamoen-tractoren.nl

© Mestscheiden.com en Mestscheider.com | Hamoen LMB - www.hamoen-tractoren.nl | Realisatie: FCL Media, Designers and Marketeers